***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > výstavy > Hvězda života a smrti

Hvězda života a smrti

Slunce ovlivňuje život na naší planetě mnohem více, než by se na první pohled mohlo zdát. Kromě každodenně viditelných vlivů, tedy změn teploty během dne a noci, střídání ročních dob nebo slapových jevů (příliv, odliv), je zde i velké množství těch, které se projeví až po několika desítkách, stovkách nebo i tisících let... Podívejme se tedy na centrální těleso sluneční soustavy podrobněji.
Vlastní plakáty vystavené na výstavě si můžete prohlédnout zjednodušené v podobě webové stránky nebo jako obrázky (jejich velikost je kolem 400kB).
postery text  
Hvězda života a smrti
Slunce v proměnách staletí
Slunce - nitro, aktivita
Slunce - Země, pevné spojení
Zrod a zánik Slunce
Zatmění Slunce
Pozorování Slunce