***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > výstavy > Stokrát za sekundu - jednou za život

Stokrát za sekundu - jednou za život

Každou sekundu nás bombardují stovky částic, které námi bez povšimnutí prostupují, ale jen průměrně jednou za život se v našem těle zachytí částice zvaná neutrino. Výstava věnovaná tajemnému světu částic, jejíž součástí byla i tzv. Wilsonova mlžná komora, zařízení, ve kterém se podél drah prolétajících částic objevují dobře pozorovatelné stopy zkondenzované kapaliny...
Vlastní plakáty vystavené na výstavě si můžete prohlédnout zjednodušené v podobě webové stránky nebo jako obrázky (jejich velikost je kolem 400kB).
postery text  
Kosmické záření
Antihmota
Kvark-gluonové plasma
Radioaktivita
Wilsonova mlžná komora
Elementární částice
Interakce
Videa & doplňky