***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > výstavy > Drtivá krása > Impakty na Zemi

Stejně jako jiná tělesa sluneční soustavy byla i naše planeta Země cílem intenzivního bombardování kosmickými projektily. Díky zvětrávání a erozi však byla většina impaktních kráterů na Zemi dokonale vymazána z jejího povrchu. Přesto i dnes zde můžeme najít celkem 172 rozpoznatelných impaktních kráterů, které dokládají vliv dopadů kosmických těles na vývoj naší planety. Impaktní události také významně ovlivňovaly vývoj života. Mnoho velkých vymírání živých organismů v dějinách Země bylo způsobeno katastrofálními následky dopadů planetek na existující ekosystémy. Velké impaktní krátery na Zemi se tak stávají varovnými svědky událostí, které by mohly v budoucnu zásadním způsobem ohrozit existenci člověka.

Digitální model kráteru Wells Creek ve státě Tennessee v USA. Kráter vznikl asi před 200 miliony lety a má průměr 12 km. Mladý impaktní kráter New Quebec o průměru téměř 3,5 km vznikl před 1,5 miliony lety. Dno kráteru dnes tvoří malé jezero. Satelitní snímek 100 km velkého impaktního kráteru Manicouagan nacházejícího se na území Kanady ve státě Quebec. Kráter vznikl srážkou s asteroidem před 214 miliony let.
Panoramatický snímek pouhých 4 000 let starého impaktního kráteru Hendbury ze severní Austrálie. Kráter má průměr 157 m a je doprovázen dvojicí menších, stejně starých kráterů.
Panoramatický snímek kráteru Lonar (Indie). Kráter vznikl před 52 000 lety a má průměr necelé 2 km. Dno kráteru je zalito vodou, která zde vytváří romantické jezero.
Panoramatický snímek kráteru Monturaqui v Chile. Kráter vznikl dopadem velkého meteoroidu asi před jedním milionem let a má průměr 460 m.
Známý Barringerův meteorický kráter v Arizoně je jedním z nejzachovalejších impaktních kráterů na Zemi. Má průměr téměř 1,5 km a vznikl před 50 000 lety dopadem velkého železného meteoritu. Jeho malé zbytky je možné na stěnách kráteru najít dodnes. Mapa sestavená ze satelitních snímků ukazuje rozmístění všech doposud známých impaktních kráterů na Zemi. Většina kráterů je dnes ale v terénu jen obtížně rozpoznatelná. Velká část impaktních struktur je soustředěna do oblastí tvořených velmi starými horninami severní Evropy a Ameriky.