***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > Novinky z astronomie > Nabídka kurzů a kroužků pro rok 2018/19

Nabídka kurzů a kroužků pro rok 2018/19

Akce na hvězdárně

Nabídka kurzů a kroužků pořádaných Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Prahy zahrnuje všechny věkové kategorie. Kurzy a kroužky vedou pracovníci Štefánikovy hvězdárny, kteří mají dlouholeté zkušenosti s mimoškolním vzděláváním dětí i dospělých. V lekcích klademe důraz na záživnou formu výkladu přiměřenou věku posluchačů, výklad je doplněn hrami a pokusy, nechybí ani exkurze či letní soustředění.

 

Astronomický kroužek pro starší děti na 1. stupni ZŠ bude probíhat na Hvězdárně Ďáblice, kde je také možné se přihlásit.

Astronomický kroužek pro žáky 2. stupně ZŠ bude probíhá tradičně na Štefánikově hvězdárně jednou týdně, vždy v úterý od 17:00 do 18:30. První lekce se koná 2. října 2018. Přihlášky se vyplňují na místě. Podrobnější informace naleznete zde.

Dvouletý astronomický kurz pořádá Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy již přes 50 let. Kurz je vhodný pro zájemce všech věkových kategorií, předpokládá se ukončená základní škola. První ročník kurzu probíhá každou středu od 17:30 do 18:45 v Planetáriu Praha, druhý ročník probíhá v pondělky od 18:00 na Štefánikově hvězdárně. První lekce I. ročníku proběhne ve středu 3. října od 17:30 v Planetáriu Praha. Přihlášky se vyplňují elektronicky, více informací naleznete zde.

Akce na hvězdárně