***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > výstavy > Drtivá krása

Drtivá krása

Zacíleno na nádheru přírodních skel, která vznikla v dávných dobách při dopadech asteroidů a kometárních jader z vesmíru. Expozice zahrnovala také ukázky impaktních skel a tektitů z celého světa, ale především unikátní exempláře českých a moravských vltavínů.
Vlastní plakáty vystavené na výstavě si můžete prohlédnout zjednodušené v podobě webové stránky nebo jako obrázky (jejich velikost je kolem 300kB).
postery text  
Impakty ve vesmíru
Impakty na Zemi
Drtivé dopady
Vznik impaktních kráterů
Tektity a impaktní skla
Vltavíny
FAQ aneb časté otázky
Galerie