observatory.cz - Novinky z astronomie

Poslední zatmění roku 2016

Obloha 13.9.2016 Jakub Rozehnal

V pátek 16. září nás čeká poslední zatmění tohoto roku!

Jedná se o zatmění Měsíce, které budeme moci pozorovat z našeho území prakticky v celém jeho průběhu. V průběhu zatmění se horní okraj Měsíce výrazně přiblíží hranici zemského stínu. Bude se jednat o tzv. polostínové zatmění, jehož začátek a konec nejsou pouhým okem postřehnutelné, v maximální fázi však bude severní okraj měsíčního disku viditelně potemnělý. Kdybychom se při polostínovém zatmění nacházeli na povrchu Měsíce, mohli bychom pozorovat, jak Země zakryje část slunečního disku.

Jak k zatmění dochází?

K zatmění Měsíce může dojít pouze při úplňku nebo v jeho těsné blízkosti, protože Měsíc se v té době nachází přímo naproti Slunci. Aby však k zatmění došlo, musí se Měsíc zároveň nacházet poblíž tzv. uzlu svojí dráhy, tedy v jednom ze dvou bodů, ve kterých měsíční dráha protíná rovinu, v níž obíhá Země kolem Slunce. Sklon dráhy Měsíce vůči této rovině (tzv. ekliptice) činí zhruba 5º. Poloha uzlů dráhy Měsíce není v protoru stálá. Díky gravitačnímu působení Slunce se uzly měsíční dráhy stáčejí s periodou přibližně 18,6 roku. Průměrně dvakrát až třikrát do roka dojde k tomu, že se Měsíc nachází v uzlu své dráhy a zároveň v úplňku či v jejich těsné blízkosti. Slunce, Země a Měsíc se pak dostanou do zákrytu a ze Země můžeme pozorovat zatmění Měsíce. Jsou-li tělesa v přesném zákrytu, pozorujeme zatmění úplné, pokud se však Měsíc v úplňku nachází jen poblíž uzlu, může být zatmění jen částečné nebo – jako v našem případě – polostínové.

Kdy a jak bude zatmění viditelné?

Měsíc u nás v pátek 16. září vyjde na obzor přibližně v 19h 10min středoevropského letního času (Časy východu se liší v závislosti na místě, ze kterého budeme pozorovat. Zatímco na východě republiky vyjde Měsíc již pět minut před devatenáctou hodinou, na západě si budeme muset na východ Měsíce počkat až do 19:22). V okamžiku východu bude již část Měsíce ponořená do polostínu, což však okem nepostřehneme. Teprve po půl deváté večer si budeme moci všimnout, že horní okraj Měsíce je zřetelně tmavší než zbytek měsíčního disku. Nejlépe bude úkaz pozorovatelný v maximální fázi, která nastane 5 minut před 21. hodinou. Někdy po půl desáté večer už bude úkaz jen velmi nezřetelný a celé divadlo se nachýlí ke svému závěru. Výstup Měsíce z polostínu nastane 6 minut před jedenáctou hodinou večerní.

Časový průběh zatmění:

vstup Měsíce do polostínu (nepozorovatelné)

18 hod 55 min

východ Měsíce

19 hod 10 min

maximální fáze zatmění

20 hod 54 min

výstup Měsíce z polostínu (nepozorovatelné)

22 hod 54 min

Štefánikova hvězdárna v Praze na Petříně je v pátek 16. září večer otevřena od 20 do 22 hodin.

Obloha 13.9.2016 Jakub Rozehnal