***
Štefánikova hvězdárna
observatory.cz > Novinky z astronomie > Noc vědců 2015 - „Vesmír a světlo“

Noc vědců 2015 - „Vesmír a světlo“

Akce na hvězdárně 23.9.2015

 

19:00 – 23:00, knihovna
Kosmické záření – program věnovaný Evropskému výzkumu v centru částicové fyziky
CERN. Součástí je mlžná komora, kde spatříte stopy volných elementárních částic.
 19:20 – 20:50, přednáškový sál, I. patro
„Zmražené světlo“ - Show s tekutým dusíkem, experimenty se světlem,
supravodiče,....
Vstup na místenku (v pokladně).
 Každých 30 minut (od 21:00), přednáškový sál, I. patro
Projekce pořadů z původní produkce hvězdárny
Vstup na místenku (v pokladně).
 Po celou dobu provozu
Exkurze do kopulí a pozorování dalekohledy (za vhodných podmínek).
 Po celou dobu provozu
mobilní pracoviště s ukázkami odborné práce – měření zákrytů hvězd
Měsícem.
 19:30 a 20:30, dolní sál
„Astronomie pro malé, menší a nejmenší” - povídání o vesmíru, přizpůsobeno
věku dětí
 21:15, 22:00, 22:45, před hvězdárnou (park před vchodem)
„Souhvězdí a jejich příběhy“ a “Zrození světla” - orientace na obloze a
laserová show
  • V pátek 25. září 2015
  • Prodloužená otevírací doba do 00:00
  • Vstup zdarma (od 19:00)

 

Program

Po celou dobu provozu exkurze do kopulí a pozorování dalekohledy (za vhodných podmínek). Mobilní pracoviště s ukázkami odborné práce – měření zákrytů hvězd Měsícem.

 

Programy v přednáškovém sále v I. patře (vstup na místenku, která bude k dispozici v pokladně):

19:20 „Zmražené světlo“ - Show s tekutým dusíkem, experimenty se světlem, supravodiče,....

Každých 30 minut (od 21:00), projekce pořadů z původní produkce hvězdárny.

 

Program v dolním sále hvězdárny:

19:30 a 20:30 „Astronomie pro malé, menší a nejmenší” - povídání o vesmíru, přizpůsobeno věku dětí

 

Knihovna hvězdárny:

19:00 - 23:00 Kosmické záření – program věnovaný Evropskému výzkumu v centru částicové fyziky CERN. Součástí je mlžná komora, kde spatříte stopy volných elementárních částic.

 

Stanoviště v parku:

21:15, 22:00 a 22:45 „Souhvězdí a jejich příběhy“ a “Zrození světla” - orientace na obloze a laserová show

Akce na hvězdárně 23.9.2015