***
observatory.cz
Štefánikova hvězdárna online
pro
Dnes otevřeno:
11:00-18:00 / 19:00-21:00 (momentálně zavřeno)
Počasí: Právě pozorujeme:
počasí
oblačno
pozorování
(nepozoruje se)

M. R. Štefánik a astronomie

M.R.Š.

M. R. Štefánik nebyl pouze voják, generál francouzské armády, letec, diplomat, spoluzakladatel československého státu a přesvědčený čechoslovakista, ale svých prvních mezinárodních úspěchů dosáhl jako vědec - astronom.

M. R. Štefánik se narodil 21. 7. 1880 ve slovenských Košariskách. V roce 1904 vystudoval na pražské Universitě Karlově astronomii. Ještě toho roku odejel do Paříže, kde se seznámil se slavným astronomem Camille Flammarionem. Pracoval nejprve na hvězdárně v Meudonu u Paříže jako asistent profesora Janssena. Zúčastnil se řady expedic za pozorováním zatmění Slunce prakticky po celém světě, pracoval na hvězdárně na vrcholu Mt. Blancu, vybudoval hvězdárnu na Tahiti, studoval sluneční korónu, navrhl i nové uspořádání spektroheliografu. Za své vědecké práce získal cenu Francouzské astronomické společnosti, Janssenovu a Wildeho cenu Francouzské akademie věd. Od začátku první světové války jsou osudy M. R. Štefánika spojeny s francouzskou armádou a s úspěšnou snahou o založení samostatného Československa. Za své vědecké a diplomatické úspěchy byl Štefánik v roce 1914 vyznamenán francouzským Řádem rytíře Čestné legie. Zahynul při leteckém neštěstí při návratu do vlasti 4. 5. 1919.

Štefánikova hvězdárna byla pro veřejnost otevřena v květnu 1929 a na počest M. R. Štefánika nese jeho jméno.

 

 

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
Praha Zřizovatel hl.m.Praha
Statut Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy
Veřejné zakázky

Kudyznudy